Därför är ett lösningsfokuserat arbetssätt viktigt

Ett lösningsfokuserat arbetssätt innebär att lägga kraften på det som fungerar och vad företaget vill uppnå, snarare än det som inte fungerar och vad företaget vill undvika. Arbetssättet har goda effekter på lönsamhet och tillväxt eftersom det positiva lyfts fram och förstärks. Med en kurs i lösningsorienterat arbetssätt kan chefer börja tillämpa metoden på jobbet.

Alla företag har sina problem, men om fokus ligger på dessa och vad som inte fungerar i arbetet, snarare än hur ni ska nå dit ni vill, är risken att tillväxten stagnerar. Ett problemfokuserat arbetssätt leder också till ett sämre arbetsklimat och minskat förtroende inom företaget.

Företagets chefer har stort inflytande över vilket perspektiv som dominerar på arbetsplatsen. Därför är det en bra idé att låta alla chefer gå en utbildning inom lösningsfokuserat arbetssätt för att införliva det i sin ledning och föregå som ett gott exempel för sina anställda.

Detta innebär ett lösningsfokuserat arbetssätt

Grundfilosofin i det lösningsorienterade arbetssättet består i att det är bättre att prata om lösningar än om problemen. Ett problemfokus innebär att diskussionen stannar i undvikandet av det negativa och hindrar företaget från att komma framåt. Att fokusera på lösningar och sätta upp mål fungerar istället stärkande och ökar chansen att målen uppfylls. Skiftet i perspektiv kan så att säga låsa upp potential som företaget och individerna i den kanske inte ens visste att de hade.

Alltså:

• Lyft fram det som fungerar bra
• Gör mer av det som funkar; mindre av det som inte gör det
• Leta inte problem, utan fokusera på framtidsvisioner och mål
• Se till de resurser som redan finns i företaget

Lösningsfokus är nära besläktat med så kallade Motiverande Samtal, ett annat verktyg för att få ett handlingskraftigt agerande inriktat på positiva förändringar. Det lösningsfokuserade, även kallat salutogena, perspektivet används även inom pedagogiskt arbete särskilt specialpedagogik. Men ett lösningsorienterat arbetssätt efterfrågas även i andra större sammanhang som när det gäller journalistisk nyhetsrapportering.

Gå en kurs i lösningsfokuserat arbetssätt

Det lösningsfokuserade arbetssättet låter simpelt i teorin, men kan vara svårt att applicera i praktiken. Att skicka företagets chefer på kurs ger konkreta verktyg att tillämpa på arbetsplatsen. Det kan röra sig om nya strukturer för möten, rutiner och frågor att utforma arbetet efter. Så sluta grubbla och ta steget till ett nytt arbetsperspektiv genom att boka en kurs – mer lösningsfokuserat än så blir det inte.