Utveckla HR-arbetet med nytt system

Du som jobbar inom HR har förmodligen en passion för att hjälpa dina medarbetare att bli sina bästa jag. Men det är inte det lättaste när arbetsbördan är som högst. I den här artikeln kan du lära dig mer om hur du får mer tid över på arbetet.

Coronavirusets spridning har orsakat ett högre tryck än normalt på mängder av samhällsverksamheter. Först och främst handlar det förstås om sjukvården som under delar av perioden stått under tung belastning. Sjuksköterskor och läkare tvingas till övertidsarbete samtidigt som virusets ibland dödliga natur i sig innebär psykiska påfrestningar för dem som är satta att behandla det. Det går inte att jämföra med dem som jobbar inom vården, men Covid-19 har ökat trycket också på landets HR-avdelningar. Det ökade administrativa trycket inom HR kan underlättas med hjälp av Aditros HR system, en serie tjänster som effektiviserar allt från löneadministration till medarbetaranalyser.

Nedstängningar i coronavirusets spår

Det var i mars som de första effekterna av coronaviruset började märkas i samhället. Från början var det mest en förvirring där företag och myndigheter inte riktigt visste vad spridningen skulle komma att innebära. De första företagen stängdes ner i början av mars, sedan tog det några veckor och alltfler arbetsplatser började införa olika typer av begränsningar. Tillslut gick också Folkhälsomyndigheten ut och rekommenderade de som kunde att jobba hemifrån. Snart sjösattes också statliga subventioner i syfte att hålla igång näringslivet. Företag fick rätt att permittera personal som inte behövdes samtidigt som deras löner subventionerades med statliga medel. HR-personal runt om i landet har spelat en stor roll i att informera personal och administrera en del av åtgärderna som inrättats.

Coronaviruset kommer innebära långsiktiga förändringar inom HR

Forbes skriver i en nyligen publicerad artikel om de långsiktiga förändringar inom arbetslivet som är att vänta på grund av Covid-19. Det bör inte överraska någon att det mesta har att göra med att distansarbetena kommer att öka. Det innebär i sin tur ett flertal förändringar för dig som jobbar inom HR. Forbes tar upp att fler distansarbeten kommer ställa högre krav på att det finns socialt stöd, eftersom många sociala aspekter försvinner för dem som arbetar hemifrån. En annan aspekt är att företag måste jobba hårdare för att tillgängliga olika kunskapsresurser online. Stora delar av den här förändringsprocessen kommer att få hanteras av HR-personal.

Minska din arbetsbörda och få mer tid till det som är viktigt

Redan nu är det som redan nämnts mycket HR-personal som sitter runtom i landet med högar av arbete på sina skrivbord. Covid-19 har som sagt ställt mycket på sin spets. Det är inte konstigt med tanke på vilket brett ämnesområde HR typiskt sett hanterar. Den bördan har nu ökat. Till exempel har du som HR-person på kort tid behövt läsa dig in på och förstå frågor som har att göra med permitteringar och subventionerade löner. Med hjälp av Aditros HR-system kan du lätta på arbetsbördan. Med tillgång till en bred uppsjö verktyg som tar hand om arbetets ”tråkiga” delar kan du lägga mer energi på vad HR i slutändan handlar om – att hålla dina kolleger nöjda och glada och på tå så att de också lägger mödan där den räknas.