Spara tid genom att anlita en revisionsbyrå

Driver du eget företag? Kämpar du med redovisningen på bekostnad av själva verksamhetens kärna? Då kanske det är dags att fundera över om du ska skaffa experthjälp av en revisionsbyrå. Det kan faktiskt spara både tid och pengar.

Den som driver eget företag blir strax varse hur tidskrävande det kan vara att se till att alla räkenskaper stämmer. Av den anledningen är det klokt att anlita företag som är specialiserade på revision för att den vägen få mer tid till det som är kärnverksamheten. Med alla bitar på plats krävs det inte mycket mer än en bra affärsidé för att nå framgång, oavsett bransch.

Ekonomi kräver mycket tid av den som driver eget

För den som startar eget företag är det mycket att tänka på. Det står klart inte minst när du tar i beaktning de tips som Carolina Landh, verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum, tar upp i en video som publicerades av SVT. Tipsen riktar sig till människor som startar eget, och de flesta av dem berör mycket riktigt budget- och ekonomifrågor. Att det är en såpass stor del av att driva eget företag som består i att sköta bokföring och andra ekonomiska bryderier kan vara en källa till frustration. Som företagare vill du förstås lägga så mycket energi som möjligt åt att utveckla affärsidén ditt företag bygger på. Men fördelarna består inte bara i att du sparar tid. Det är också så att de som är experter på revision också vet exakt vilken typ av avdrag och så vidare som du kan göra. Det innebär visserligen en kostnad att ta in ett professionellt revisionsbolag, men i slutändan kan det ändå bli en nettovinst tack vare att allt blir rätt gjort.

Fler tips för att driva företag

Américo Fernández som till vardags jobbar som företagsanalytiker på SEB rekommenderar att små företag tar hjälp av en redovisningskonsult åtminstone någon gång i halvåret eller kvartalet. Ett annat av hans tips är att du innan du startar företag ska se till att ha en ordentlig ekonomisk buffert. Hans rekommendation är att du åtminstone har pengar sparade som motsvarar mellan 5-6 månadslöner.