Öka företagets tillväxt med CRM

Om ditt företag letar efter ett sätt att effektivisera era kundkontakter kan svaret vara automatisering. Med CRM-system kan ni sluta famla i mörkret baserat på manuella analyser och ta en konkret approach till era kundkontakter. En konkret approach som bygger på riktiga data.

CRM står för Customer Relationship Management och har de senaste åren seglat upp som ett av de bästa hjälpmedlen företag kan ha. Med CRM kan ditt företag bredda kundunderlaget genom att använda er av datadrivna analyser av kunddata. CRM många användningsområden.

CRM kan användas för många olika uppgifter

Vad CRM är kan definieras på två olika sätt, där båda betydelserna kan överlappa varandra. Å ena sidan kan CRM beskrivas som en affärsfilosofi som handlar om att sätta kunden i fokus. Å andra sidan om en ny typ av datadrivna system vars syfte är att göra det lättare för företag att göra sina kunder nöjda. Att säga exakt hur ni kan arbeta med ett CRM-system är dock svårt. Inte för att potentialen saknas, utan helt enkelt för att det i hög utsträckning är beroende av hur er verksamhet ser ut. Olika företag har olika behov och CRM-system är flexibla. Ni kan till exempel använda CRM för att automatisera olika processer som har att göra med kundkontakter. Det kan handla om såpass enkla saker som påminnelser när det är dags för er att göra ett hot call till en befintlig kund. Eller mer komplexa uppgifter som datagenererade analyser av kundernas behov. I det senare sammanhanget kan ni med hjälp av kunddata identifiera en viss produkt eller tjänst som era kunder kan tänkas behöva. Därefter kan ni rikta kampanjer mot de kunderna, exempelvis i form av hot calls, massutskick eller vad ni tycker passar bäst. Att vårda befintliga kundrelationer är förstås en av de viktigaste faktorerna i att driva en långsamt lönsam verksamhet.

Automatisera era kundkontakter och mer

Att automatisera olika delar av hanteringen av kundrelationer var något det pratades en hel del om för några år sedan. Då var det dock till stora delar en teknisk utveckling som befann sig i startgroparna. Det var då dyr teknik som i första hand var tillgänglig för stora företag som hade råd att betala för den. Dagens Media rapporterade 2015 om att automatiserad marknadsföring var framtiden. Drömmen som hägrade vid horisonten för ledare för små och medelstora företag var den individanpassade marknadsföringen. Det var dock en utmaning som var för stor för många, när kunddata i stor utsträckning behövde hanteras manuellt. Med hjälp av CRM går det att utföra löpande kundanalyser som direkt gör det enklare att rikta specifika former av marknadsföring till de kunder där den gör störst avtryck. CRM-system är som nämndes tidigare flexibla. Potentialen för ett CRM-system och tillväxten det kan ge är närmast obegränsad, men beror på vilken typ av mättal ni använder av. Chessit som är ett företag som jobbar med CRM-lösningar har redan på några få korta år lyckats samla på sig bred erfarenhet i hur CRM kan utnyttjas på bästa sätt.