Arkitektur av ERP (Enterprise Resource Planning) system med anslutningar mellan business intelligence (BI), produktion, CRM-moduler och HR-diagram.businessman hand visar redskap till framgång koncept.